Vision

Detta är Jagaren fastigheter

Jagaren är ett fastighetsutvecklingsbolag som tillför kvaliteter, skapar trygghet och tar ett aktivt ansvar för miljön. Vi fokuserar på individen såväl som omgivningen.

Byggnader skall enligt oss vara identitetsskapande och ha en framstående arkitektur, på så sätt höjs upplevelsen.

Kort sagt, målsättningen och kravet vi ställer på oss själva är att bygga energieffektiva hus med genomtänkt design.

Överallt, över tid.