Om oss

Vår verksamhet är att skapa byggnader för människor i ett samhälle av människor. Vi fokuserar därför mer på individer och omgivningar när vi skapar våra byggnader. Vi lägger därför väldigt stor vikt vid att det skall vara vackra och ansvarstagande byggnader som skall placeras på platser där de tillför kvaliteter och ger ökad trygghet. Byggnader som är identitetsskapande.

Jagaren är ett fastighetsutvecklingsbolag, som genom vår verksamhet vill tillföra kvaliteter, skapa trygghet och ta ett aktivt ansvar.

Vi har skapat Jagarn Fastigheter AB efter mer än 20 års erfarenhet av den bransch vi är verksamma inom, vi har samlat alla de väsentligaste kompetenserna inom bolaget för att säkerställa att avkall inte görs på de områden vi sätter höga värden på. (Arkitektur, energi & miljö).

Vi bygger verksamheten på kvalitet istället för kvantitet, vi vill skapa ett företag som med  långsiktighet skall stå för en trygghet och ett ansvarsvarstagande för vår miljö, och en vidare utveckling av goda livsmiljöer.

Vi har lång och bred kompetens av såväl byggnation, utveckling, arkitektur som inom installation, energibesparingsåtgärder och miljöfrågor.

Vi tar nu vara på dessa kompetenser och utvecklar nya byggnader för samhällsutvecklingen, för människor, för framtiden.

Våra kärnvärden är kvalitet, arkitektur, energieffektiva lösningar och ansvar för bra miljöval. Vi är övertygande att en satsning på dessa områden skapar identitet och en långsiktig utveckling. Vi låter våra kärnvärdens kosta, vi är inte beredda att spara in eller pruta på dessa kvaliteter.

Vi tror på en långsiktig ansvarstagande utveckling för att möta de krav framtidens människor ställer på sina boendemiljöer.