Energi & miljö

“Vår målsättning är att bygga energieffektiva hus med framstående arkitektur och sunda byggnadsmaterial.”

Nyckeln till låg energianvändning är att med stor kompetens förstå hur tekniska system och byggmaterial i en byggnad samspelar med varandra. God kunskap inom byggnadsfysik, fuktsäkring, energi- och återvinningssystem, kraft- och belysningskompetens, stomlagring, hyresgästens internlaster mm tas till vara för att minimera köpt primärenergi. Vi väljer samtidigt robusta och driftsäkra tekniska system. Våra hus har en energi- och miljöprofil som skapar maximalt värde för husen ur ett långsiktigt perspektiv – alltså världsklass.” Kvaliteten säkerställs i projektens alla skeden med målavstämning.

Allmänt:

Vi upprättar ett program för energi och miljö som anpassas efter det enskilda projektet. Programkraven följer vidare genom projektering, upphandling av entreprenörer,
byggproduktion och provningar / besiktningar. Vi bygger välisolerade hus där vi minimerar värmeförluster genom köldbryggor och luftäckage. Genom god arkitektur utforma huset för låg energianvändning (fönsterplacering fönsterstorlek, stomme, fasader mm).

Under projektering och produktion genomförs erforderliga kontroller för att säkerställa utlovad kvalitet. I samband med projekteringen utförs en energianalys baserad på energisimuleringar. Under produktionsfasen provtrycks ett urval av lägenheterna för att säkerställa tätheten, ljudmätningar genomförs, byggnaden fotograferas med värmekamera för att lokalisera och åtgärda eventuella brister i klimatskalet. I samband med avslutande provningar kontrolleras även de olika systemens energiprestanda.

Energimätning:

Effektiv datoriserad övervakning av värme- och ventilationssystem. Individuell mätning av tappvatten för respektive lägenhet för att minska förbrukning. Varje hyresgäst skall kunna följa sin energianvändning via en bildskärm i lägenheten där tappvatten-, värme- och elanvändningen kan följas. Vid hög energianvändning larmar systemet.

Materialval:

Välja sunda material och produkter med kända miljöegenskaper och dokumentera gjorda val. Vi utgår från den sk ”Byggvarubedömningen”.

Fuktsäkring:

Via ett fuktsäkringsprogram som tas fram för varje projekt analyserar vi fasad- och yttertakslösningar, källargrunder konstruktionsdetaljer mm. Våtutrymmen utförs så vi följer de senaste anvisningarna i GVK:s ”Säker Vatten”.