Arkitektur

Vi vill använda arkitekturen till vad den är, den skapar värden, identitet och trygghet. God arkitektur som tillförs på rätt sätt kan i ett område höja en upplevelse och ger en känsla av modernitet och framåtsträvande.

Våra byggnader skall alltid ha en framstående arkitektur.

“Arkitektur ska vara en sann konstform som inte kompromissas bort av kortsiktiga vinstintressen. Vi vill använda god och modern arkitektur i våra projekt, vi vill ta ett ansvar för utvecklingen av de områden vi är delaktiga i, och är inte beredda att pruta på våra kärnvärden.

Arkitekturen ska anpassas till de befintliga förutsättningarna för att ge bästa möjliga tillskott till området. Arkitekturen vill vi använda på rätt sätt på rätt plats.

Det innebär att arkitekturen inte endast är en del av en byggnad utan mer av ett ansvar för det omkringliggande området, det nya ska kommunicera med det befintliga så vi anpassar och utvecklar platsen.

Vi använder arkitekturen för att skapa trygghet. Med arkitektur är det inte alltid det moderna som krävs på varje plats för att uppnå de högt uppsatta målen. Ibland är det en järv arkitektur, ibland är det att tillvarata befintliga värden.”